1. SUULLINEN KANSANPERINNE

Lue kappale Suullinen kansanperinne s. 79 - 82

Tehtävät:
1. Listaa oppikirjan tekstin avulla suullisen kansanperinteen lajit.

2. Vastaa kysymyksiin kokonaisin virkkein: (tehtävä 1 s. 82)
    a) Mitä tarkoittaa suullinen kansanperinne?
    b) Mikä on myytti?
    c) Mikä on korvannut myytit nykyaikana?
    d) Mitä tarkoitetaan maailmankuvalla?
    e) Miksi esi-isämme oppivat pienestä pitäen kunnioittamaan hautausmaita?
    f) Mikä on šamaani?
    g) Miksi silli on saanut nimekseen Ahti?
    h) Miksi lapset pelkäsivät Näkkiä?

3. Tutki, miten s. 81 loitsu on rakennettu. Runoile parin kanssa oma loitsu esim. poika/tyttöystävän saamiseksi, aamuväsymyksen voittamiseksi, koemenestyksen takaamiseksi tms. Käytä kalevalamittaa, alkusointua ja toistoa. (tehtävä 2 s. 82)

2. MIKAEL AGRICOLA JA KIRJAKIELEN SYNTY

Lue kirjan kappale ”Mikael Agricola ja kirjakielen synty” s. 83 - 85
 

 
Tehtävät:

1. Vastaa kysymyksiin kokonaisin virkkein (tehtävä 1 s. 85).

a)Millainen oli Agricola syntyperä?

b)Missä Agricola kävi koulua?

c)Mitä kieliä Agricola osasi?

d)Mille pohjalle Agricola loi suomen kirjakielen?

e)Millaisia ongelmia Agricolalla oli suomen kielen oikeinkirjoituksessa?

f)Miksi Agricolan täytyi keksiä itse sanoja suomen kieleen?

g)Miksi Agricolaa on kutsuttu sekä hengenmieheksi että kielimieheksi?

h)Mikä merkitys Agricolan työllä on suomen kielelle?

 

2. Lue Agricolan teksti muinaisista jumalista oppikirjan sivulta 85 (tehtävä 4 s. 85)

a)Muuta Agricolan teksti nykysuomeksi.

b)Miten Agricolan oikeinkirjoitus poikkeaa nykysuomen oikeinkirjoituksesta? Esittele seitsemän eri kohtaa.

c)Millaisia jumalia muinaissuomalaisilla oli?

d)Mitä muinaissuomalaiset söivät tekstinäytteen perusteella?

 

BONUSTEHTÄVÄ: tehtävä 2 s. 85

Etsi kustakin kirjaimesta ja kirjainyhdistelmästä mahdollisimman monta esimerkkiä. (Tekstikatkelmat s. 85)

 

3. KIRJALLISUUS RAKENTAA SUOMALAISUUTTA

3.1. Romantiikan aika

Lue oppikirjan kappale "Kirjallisuus rakentaa suomalaisuutta - Romantiikan aika"

Tehtävät:

1. Tee ajatuskartta romantiikan keskeisistä piirteistä.

2. Etsi kuva, joka on mielestäsi romanttinen. Perustele näkemyksesi.

BONUS: Millaisia nykyajan romanttisia kirjoja olet lukenut? Entä millaisia romanttisia elokuvia? Mikä niistä tekee romanttisia?

 

3.2. Herrasväki Runeberg

Lue oppikirjan kappale Herrasväki Runeberg s. 88 - 91
 

Tehtävät:
1. Vastaa kysymyksiin:
a) Mitä J.L. Runeberg kirjoitti?
b) Etsi Runebergin runosta (s. 88) kansanrunolle tyypillisiä piirteitä. (ks s. 82)
c) Millaisia runoja Vänrikki Stoolin tarinoissa on?
d) Miten nykyään suhtaudutaan runon (s. 89) esittämään sodankuvaan?
e) Miten J.L. Runebergiin suhtauduttiin hänen elinaikanaan?

2. Vastaa kysymyksiin:
a) Millainen oli naiskirjailijan asema 1800-luvun alussa?
b)Miten Fredrika Runebergiin suhtauduttiin hänen elinaikanaan? Miten häneen suhtaudutaan nykyään? Miksi?

BONUS: Mieti, mistä nyky-Suomea olisi syytä kehua ja mitä ongelmia täällä on.
    Kirjoita pohdintojesi perusteella Maamme-laulun nykyversio. Voit tehdä sen esimerkiksi räpiksi, perinteiseksi runoksi Runebergin tyyliin, moderniksi nykyrunoksi tai vaikkapa tekstiviestiksi.

Lue Runebergin runo Saarijärven Paavo s.92.

Tee joko tehtävät 3 ja 6 tai tehtävät 4 ja 5

3. Kerro lyhyesti Saarijärven Paavo -runon sisältö.

4. Pohdi Saarijärven Paavo -runoon liittyviä kysymyksiä:
a) Ketkä runossa keskustelevat?
b) Mitkä asiat runossa toistuvat?
c) Mitä vieraita sanoja runossa on? Etsi niille selitykset.
d) Etsi runosta arkielämästä tuttuja yksityiskohtia.
e) Etsi runosta romantiikan ajan runouden tyypillisiä piirteitä.

5. a)Millainen mies on Saarijärven Paavo? Perustele vastauksesi runon kohdilla.
b) Mikä on Paavon pahin vastustaja?
c) Millainen on Paavon suhde Jumalaan?
d) Miten Paavo suhtautuu työhön?
e) Miten Paavo suhtautuu muihin ihmisiin?
f) Kuvaile Paavoa kolmella adjektiivilla. Perustele vastauksesi runon kohdilla.
g) Miten vaimo suhtautuu vastoinkäymisiin?

6) Siirrä Saarijärven Paavo nykyaikaan.
a) Mitä Paavon ominaisuuksia arvostetaan nykyaikanakin? Mitkä ovat menettäneet merkityksensä?
b) Kuka voisi olla nykyajan "saarijärvenpaavo"? Perustele.
c) Muunna Paavon ja hänen vaimonsa dialogi nykyaikaiseksi.

3.3. Kalevala

1. Lue Kalevalan juoni sivuilta 96 - 99. Mikä Kalevalan kohtaus on

a) hauskin        b) jännittävin    c) ovelin    d) pelottavin
e) väkivaltaisin    f) surullisin         g) kiinnostavin?

Perustele vastauksesi.

RYHMÄTEHTÄVÄT: Tehtävät suunnitellaan ja tehdään yhdessä, mutta tehtävien tulee löytyä jokaisen omasta kansiosta.

2. Valitkaa ryhmissä yksi tehtävä a - h. Etsikää vastaus Kalevalan juonireferaatista s. 96 - 99.

Voitte käyttää apunanne myös Kalevalan kankahilla -nettisivustoa.(http://www.kalevalaseura.fi/kalevalankankahilla)

    a) Mitä kaikkea Väinämöinen tekee Kalevalassa?
    b) Mitä kaikkea Lemminkäinen tekee Kalevalassa?
    c) Mitä kaikkea Ilmarinen tekee Kalevalassa?
    d) Mitä kaikkea Pohjan Akka tekee Kalevalassa?
    e) Millaisia taikakeinoja Kalevalassa käytetään?
    f) Millaisia muodonmuutoksia Kalevalassa tapahtuu?
    g) Kuka kosii Kalevalassa ketäkin?
    h) Millainen on Sammon tarina?

3. Lue kappale "Kalevalan miljööt" s.101. Piirtäkää kuvauksen pohjalta Kalevalan tapahtumapaikkojen kartta  
    a) Kalevala
    b) Pohjola
    c) Tuonela
    d) Metsola
    e) Ahtola

Valitse kaksi harjoitusta seuraavista:

4. a) Poimi Kalevalaan liittyvistä oppikirjan teksteistä kaikki etunimet, sukunimet ja paikannimet, jotka ovat edelleen käytössä.
b) Millaisia Kalevalasta peräisin olevia tuote- ja yritysnimiä tiedät?

5. Kuka julkisuuden henkilö voisi olla
a) Väinämöinen     b) Ilmarinen     c) Lemminkäinen     d) Kullervo     e) Joukahainen     f) Pohjan akka
g) Pohjolan tytär     h) Lemminkäisen äiti                         i) Aino              j) Kyllikki?

Perustele lyhyesti.

6. Kirjoita kuvitteellisen aikakauslehden juorupalstalle Kalevalan henkilöistä.

7. a)Millainen on Kalevalan
        1. mieskuva
        2. naiskuva?
    b) Leikkaa lehdistä mainoskuvia. Millainen on niiden perusteella nykyinen mies- ja naiskuva?

3.4. Aleksis Kivi ja Seitsemän veljestä

Lue Aleksis Kivestä kertova luku s. 107 - 108

Tehtävät:

1. Kirjoita lyhyt, 50 - 100 sanainen teksti, niin että
    1. kappaleessa esittelet Aleksis Kiven
    2. kappaleessa esittelet Kiven tuotantoa
    3. kappaleessa arvioit Kiven merkitystä.
- Otsikoi tekstisi itse.

Lue oppikirjan sivut 109 - 114

Tehtävät:

2. Millaisia kerronnan keinoja Aleksis Kiven Seitsemän veljeksen katkelmassa on?

3.Millainen henkilö on Juhani (Juho)?
    a) Mitä hänestä kerrotaan pilkkalaulussa?
    b) Miten kuvataan Juhanin vihaa, kun yksi toukolalaisista     ottaa hänen aapiskirjansa?
    c) Miksi Juhani käskee toukolalaisten suudella aapiskirjaansa?
    d) Mitä mieltä Juhani on tappelun jälkeen?

4. Millainen henkilö on Eero?
    a) Mitä hänestä kerrotaan pilkkalaulussa?
    b) Millainen on hänen tilanteensa tappelussa?

5. Mihin eläimiin ja kasveihin pilkkalaulu vertaa veljeksiä? Mitä vertauksilla tarkoitetaan?

6. Miten Jukolan veljekset nimittelevät toukolalaisia?

Mene osoitteeseen http://www.seitsemanveljesta.net/

7. Tee Sielunveljesi-testi. Kuka seitsemästä veljeksestä on sinun sielunveljesi? Mitä yhteistä teissä on? Saat lisäinfoa Veljesten esittely (2) -osiosta.

8. Valitse yksi osio 1 - 8 ja tee osioon liittyvät tehtävät. (Sivuston oikea yläkulma, sininen vihko)

4.KIRJALLISUUS KUVAA KANSAA

4.1.Realismin aika

Lue kappale "Kirjallisuus kuvaa kansaa - realismin aika" (s. 116 - 119) ja tee seuraavat tehtävät:

1. Tee ajatuskartta realismin keskeisistä piirteistä. (tehtävä 1 s. 118)

2. Etsi kuva, joka on mielestäsi realistinen. Perustele näkemyksesi.

3.
a) Miten romantiikka ja realismi eroavat toisistaan?
b) Poimi seuraamastasi televisiosarjasta romanttisia ja realistisia piirteitä. (tehtävä 5 s. 118)

4.2. Minna Canth ja Työmiehen vaimo

Lue oppikirjan kappale Minna Canth ja Työmiehen vaimo s. 120 - 122

Tehtävät:

1. Millä tavoin Minna Canth oli omana aikanaan uusi ja erilainen kirjailija?

2. a) Mihin asioihin Minna Canth vaati muutosta?
b) Mitkä asiat ovat korjaantuneet nyky-yhteiskunnassa?
c) Mitkä asiat aiheuttavat edelleenkin ongelmia?

3. a) Millaisiin asioihin Minna Canthin kaltaisen kirjailijan pitäisi nykyään puuttua?
b) Miten tyttöjä ja poikia kasvatetaan nykyään?

4.3. Ilmari Kianto ja Punainen viiva

Lue oppikirjan kappale Ilmari Kianto ja Punainen viiva s. 123 - 125.

Tee seuraavat tehtävät: (s. 126)

1. a)Kerro lyhyesti omin sanoin, mitä Punaisessa viivassa tapahtuu.
b) Mistä Punainen viiva on saanut nimensä?

2. a) Valitse yksi katkelma Punaisesta viivasta.  Kirjoita se uudelleen nykysuomeksi.
b) Piirrä kuva Topi ja Riika Romppasesta tai Korpiloukosta.

5. KIRJALLISUUS RAKENTAA UUTTA AIKAKAUTTA

5.1. Uusromantiikan aika

Lue kappale " Uusromantiikan aika" s. 127 ja tee seuraava tehtävä:

1. a) Miten realismi ja uusromantiikka eroavat toisistaan?
b) Mitä yhteistä on uusromantiikalla ja romantiikalla?

5.2. Eino Leino ja Helkavirret

Lue kappale "Eino Leino ja Helkavirret" s. 128 - 129

Lue Leinon Helkavirsiä I - kokoelmaan kuuluva runo Räikkö Räähkä s.130. Vastaa kysymyksiin:

1)
a) Millainen mies Räikkö räähkä on?
b) Miksi Räikkö oli saanut lisänimen räähkä?
c) Mitä Räikkö tekee runon alussa?
d) Miten Räikkö perustelee tekoaan?
e) Millaisia seurauksia Räikön teolla on hänen perheelleen ja naapureilleen?
f) Miten Räikkö ratkaisee tilanteensa?
g) Miksi Räikön vaimo paljastaa miehensä?
h) Millä muulla tavoin Räikkö olisi voinut sovittaa tekonsa?
i) Etsi runosta kohta, jossa kuvataan juorun nopeaa etenemistä.
j) Mitä köysi symboloi runossa?
k) Mikä on mielestäsi runon teema?

5.3. Aino Kallas ja Sudenmorsian

Lue sivut 131 - 132

Tehtävät

1. Lue katkelma Aino Kallaksen romaanista Sudenmorsian.

a) Poimi katkelmasta vanhahtavat sanat ja sanonnat. Kirjoita niille nykysuomen vastine.
b) Miten Aalo suhtautuu suteen? Mistä suhtautumisen voi havaita?

2. Mitä tarkoittaa sanonta
a) susi lammasten vaatteissa
b) ihminen on ihmiselle susi
c) ulvoa susien mukana
d) sudenkatse
e) sudenhetki
f) sudenkuoppa
g) sudennälkä?

6. MODERNISMI

6.1 Modernismi tulee Suomeen

 

Lue oppikirjan kappale ”Modernismi tulee Suomeen” s. 133

Tee seuraava tehtävä:

1) Maalaa, piirrä tai kirjoita 1900-luvun modernismin mukaan joko

A) futuristinen, koneita ihaileva teos

TAI

B) surrealistinen, unimaailmassa liikkuva teos, jossa hylkäät kaikki todellisuuden lait.

 

6.2.Edith Södergran ja moderni runo

1. Lue sivun 135 teksti ja vastaa kysymyksiin.
a) Miten Edith Södergran on vaikuttanut suomalaiseen runouteen.
b) Tiivistä Edith Södergranin elämäkerta kolmeen virkkeeseen.

2. Lue Edith Södergranin runot. Valitse niistä toinen ja vastaa kysymyksiin.

a) Kenelle runon puhuja osoittaa sanansa? Perustele.
b) Millaisen tunteen vallassa runon puhuja on?
c) Poimi runosta kielikuvia ja symboleita. Selitä ne.
d) Mikä on runon teema?

3. Kirjoita modernismin hengessä runo, jossa kuvaat
a) kapinaa ja uhmaa
    TAI
b) nöyryyttä ja alistumista

6.3. Tulenkantajat avaavat ikkunoita

Lue s. 137 - 139

Tee s. 138 harjoitukset 1 a ja b sekä 2

7. SOTA JÄTTÄÄ JÄLKENSÄ KIRJALLISUUTEEN

7.1. Väinö Linna ja Tuntematon sotilas

Tee s. 143 harjoitukset 1 -3

7.2. Mika Waltari ja Sinuhe, egyptiläinen

Selvitä Internetistä, mitä kaikkea Mika Waltari kirjoitti. Esittele tarkemmin kaksi teosta ja kerro niistä.

 

8. MODERNEJA KIRJALLISIA VUOSIKYMMENIÄ

8.1. Vastakkainasettelua 50-luvulla

Lue Kirsi Kunnaksen runo Herra Pii Poo ja katkelma Hannu Mäkelän Herra Huukirjasta. Tutki Mauri Kunnaksen Hyvää yötä, Herra Hakkarainen – kirjan takakantta.

1. Luonnehdi herra Huuta, herra Pii Poota ja herra Hakkaraista. Mitä yhteistä ja erilaista heissä on?

2. Keksi oma herra tai rouva.

  a) Piirrä ja nimeä hahmosi.

  b) Kirjoita hahmostasi kuvaus.

  c) Kirjoita synopsis eli tiivistelmä seikkailusta, johon   hahmosi osallistuu.

8.2. Tove Jansson ja muumit

Kerro muumitarina, joka on jäänyt mieleesi.

8.3. Kenen joukoissa seisot 60- ja 70-luvuilla?

Tee s. 157 harjoitus 1 TAI 2

8.4. Romaanin muodonmuutoksia vuosituhannen lopulla

Tee s. 162 harjoitus 1

 

9. KIRJALLISUUSKANSION LOPPUTEKSTIT

Kirjallisuuden vaiheet:

Valitse kolme mielestäsi tärkeintä Suomen kirjallisuuden vaihetta.
Miten nämä vaiheet ovat vieneet kirjallisuutta ja kulttuuria eteenpäin?

Oma työskentely:

Valitse mielestäsi kolme onnistuneinta tehtäväkokonaisuutta, joita haluat opettajan painottavan arvioinnissa. Perustele valintasi.
Miten onnistuit tehtävissäsi?
Mitkä tehtävät olivat mielenkiintoisimpia? Miksi?
Mitkä tehtävät olivat vaikeimpia? Miksi?
 
 
 
Ja se oli siinä!